Prostota jest szczytem wyrafinowania – Leonardo Da Vinci